MOM Architects

KOR | Szkoła Kórnik

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektonicznej kompleksu edukacyjnego w północnej części gminy Kórnik – obejmującego szkołę podstawową, gimnazjum, przedszkole wraz ze żłobkiem

WYRÓŻNIENIE

RAZEM I OSOBNO
Tradycyjny układ szkolny to tzw. układ grzebieniowy. Pozytywnym aspektem wiążącym się z jego zastosowaniem jest możliwość łatwego rozdzielenia bloków edukacyjnych. Niestety jednak ze względu na swoją liniowość układ taki utrudnia kontrolę i komunikację pomiędzy skrzydłami edukacyjnymi i blokami wspólnymi. Pomysł zagięcia takiego układu do środka nadaje temu układowi cech wspólnych z układem koncentrycznym bardziej przejrzystym i otwartym na otaczającą zieleń. Ostatecznie uzyskaliśmy układ zawierający w sobie strefy wspólne dla różnych roczników, jak i rozdzielone przy jednoczesnym zachowaniu transparentności dla opiekunów.