MOM Architects

JACK_Pobiedziska

KONKURS URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI
ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PRZY UL.T.KUTRZEBY W POBIEDZISKACH

Projekt – marzec 2017

Zaprojektowano dwa czterokondygnacyjne budynki z dachami płaskimi o wysokości maks. 13,5 m. Projektowaną zabudowę zorientowano wzdłuż dłuższych granic działki, w sposób zapewniający przepisowe doświetlenie wszystkich zaprojektowanych mieszkań. Za największą wartość działki uznano niezabudowaną przestrzeń terenów rekreacyjnych zlokalizowanych w sąsiedztwie południowej granicy. Zabudowa ukształtowana została w sposób umożliwiający maksymalne wykorzystanie otwarć widokowych, przy jednoczesnym zapewnieniu mieszkańcom uczucia prywatności (np. poprzez unikanie lokalizowania zabudowy równolegle względem siebie).
Zabudowa podzielona została na dwa budynki położone po obu stronach przejazdu wyznaczonego w DWZ. W budynkach zlokalizowano 98 mieszkań. Budynek mniejszy zaprojektowano jako korytarzowiec z jedną klatką wejściową (A). Budynek większy w części północnej zaprojektowano również jako korytarzowiec z jedną klatką (B), a w części środkowej i południowej jako klatkowiec, którego każda klatka obsługuje 3 mieszkania na każdej kondygnacji powtarzalnej (C,D,E,F).