MOM Architects

3KO_Trzykolne Młyny

Projekt (luty 2018) we współpracy z pracownią Kasia Królak Chaos APA

Projekt zlokalizowany w Trzykolnych Młynach w gminie Kórnik. Specyficzne wymagania inwestorów stały się punktem wyjścia do poszukiwań układu przestrzennego, który został podzielony na osiem pól okalających wewnętrzne atrium. Każdemu z tych pól nadano określone funkcje, łączące przetrzeń mieszkalną z domową pracownią. Na planie widoczny jest wyraźny podział na strefę dzienną i nocną. Geometria dachu to efekt poszukiwań formalnych uwzględniających zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.