MOM Architects

TAR_Targowisko Koziegłowy

Projektowaną Inwestycję zlokalizowano w miejscu aktualnie funkcjonującego targowiska gminnego przy skrzyżowaniu ulic Józefa Piłsudskiego i ul. Osiedle Leśne w Koziegłowach. Zabudowa została ukształtowana z poszanowaniem kontekstu urbanistycznego, wpisując się w linię wyznaczoną przez budynki handlowe usytuowane wzdłuż ul. Osiedle Leśne. Odsunięcie budynków od drogi publicznej jaką jest ul. Józefa Piłsudskiego podkreśla jej charakter jako ulicy zbiorczej, o intensywniejszym ruchu kołowym. W obrębie targowiska zlokalizowano miejsca postojowe dla sprzedawców i klientów. Układ targowiska uwzględnia ciąg komunikacyjny łączący je z przyległymi terenami zielonymi.

Projekt koncepcyjny – listopad 2017

Projekt budowlany – kwiecień 2018