MOM Architects

KOZW_Koziegłowy Topolowa

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Topolowej w Koziegłowach.

Etap pierwszy realizacji masterplanu osiedla w Koziegłowach.

KOZM | Masterplan Osiedla w Koziegłowach

Inwestor – Czerwonackie TBS sp. z o.o.

Projekt Budowlany – Lipiec 2017

Projekt Wykonawczy – Lipiec 2018