MOM Architects

FOR | Forty Poznań

INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PIECIU WYBRANYCH OBIEKTOW WCHODZACYCH W SKŁAD XIX – WIECZNEGO PIERSCIENIA FORTYFIKACJI W POZNANIU ORAZ ZAPROJEKTOWANIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WOKÓŁ ZEWNĘTRZNEGO PIERŚCIENIA FORTYFIKACJI

III Nagroda

Forty tematyczne.Fort V stał się parkiem z usługami towarzyszącymi.
Fort IV a zaprojektowano jako rekreacyjno – historyczny.
Fort VIIIa nastawiony jest na promowanie zdrowego trybu życia i drobnych zawodów rzemieślniczych.
Fort IX charakteryzują nowoczesne technologie i kultura wyższa.
Sugerujemy nadawanie różnym fortom charakterystycznych tylko dla nich funkcji w celu nadania im i oferowanym w nich funkcjom zróżnicowanego charakteru, który wynikać powinien zawsze ze specyfiki lokalizacji i stanu zachowania danego fortu.

Prezentacja link