MOM Architects

MIN | Przedszkole w Minde

Koncepcja przedszkola w Minde w Norwegi

Projekt konkursowy stworzony we współpracy z TYSSELAND ARKITEKTUR

Fotografie modelu w skali 1:200 wykonane przez
MOIZ