MOM Architects

KWI_Koziegłowy Kwiatowa

Koncepcja zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Kwiatowej i Leśnej w Koziegłowach. Zabudowa o funkcji mieszkalno – usługowej.

Projekt – czerwiec 2018