MOM Architects

KOZP | Park Rekreacyjny w Koziegłowach

Jako podstawę do budowania kompozycji przestrzennej terenu przyjęto wytyczenie alei parkowych, które będą funkcjonalne dla mieszkańców istniejącego (płd-wsch) i projektowanego (płn-zach) osiedla. Podział ten wyraźnie wytyczył wnętrza parku, zróżnicowane pod względem funkcjonalnym i roślinnym. Ze względu na łatwą dostępność dla użytkowników sąsiednich osiedli strefę sportową zlokalizowano wzdłuż wschodniej granicy działki, zachowując jednocześnie odległość minimalizującą hałas generowany przez planowane funkcje. Strefa spacerowo-widokowa zlokalizowana we wschodniej części terenu podkreślona została elementami małej architektury o charakterze wypoczynkowo-rekreacyjnym. Całość założenia otoczona została ścieżką do biegania ze stanowiskami do ćwiczeń fizycznych, która wytwarza naturalną granicę parku, podkreślając sportowy charakter miejsca.