MOM Architects

KOZ | Koziegłowy

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W KOZIEGŁOWACH

II NAGRODA

Przebudowywany budynek charakteryzuje się bardzo rozwiniętym programem, który uwzględnia jego wykorzystanie przez przedstawicieli wszystkich grup wiekowych. Przestrzeń podzielona została w taki sposób, aby w określonych miejscach wykreować wymaganą atmosferę intymności,  w innych zaś nadać jej charakter sprzyjający integracji.

W przeważającej części forma budynku nie uległa zmianie, ponieważ była dobrze dopasowana do projektowanych funkcji. Na kondygnacjach piętra postanowiono zachować modernistyczny charakter architektury. Największe przekształcenia dokonane zostały w kondygnacji parteru, której nadano bardziej swobodny charakter podporządkowany bardzo elastycznej funkcji.

Zaproponowany sposób zagospodarowania obszaru opracowania zainspirowany został tesselacją Woronoja. Wzór przywodzi na myśl układ komórek w organizmach żywych. Łączy nieprzewidywalność natury z jasno określoną formą przetworzoną przez człowieka. Projektowanie w oparciu o wzór jest poszukiwaniem najlepszych rozwiązań w matrycy zaproponowanej przez naturę.