MOM Architects

KOŁO 2011

XII KONKURS SANITEC KOŁO

OPIS PROJEKTU KONCEPCYJNEGO TOALETY PUBLICZNEJ DLA ULICY PIOTRKOWSKIEJ W ŁODZI

Wyróżnienie

Założeniem projektu było stworzenie obiektu toalety publicznej, który swoją formą pasowałby do każdego miejsca wytypowanego w warunkach konkursowych, a jednocześnie podkreślałby walory otoczenia, w którym ma się znaleźć.

Przy takich założeniach przyjęto jako cel wykreowanie zmieniającej się formy pod wpływem bodźców płynących z danego miejsca.

W drodze poszukiwań formalno-funkcjonalnych uzyskaliśmy prosty układ  oparty na siatce geometrycznej zbudowanej z kwadratowych modułów 100 x 100cm, którydoskonale nadaje się do przeprowadzenia procesu kombinacjiprzestrzennych poprzez zmianę jego pewnych parametrów dla uzyskania  pożądanego efektu dopasowania do każdego miejsca.