MOM Architects

CNC | Czerwonak Nowe Centrum

Projekt Nowego Centrum Gminy Czerwonak.

Wykonano w oparciu o oczekujący na uchwalenie projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu.