MOM Architects

BOR | UWI Boranta

KONCEPCJA ZABUDOWY NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. BORANTA W POZNANIU

Współpraca: ARI Sp. z o.o.

Układ zagospodarowania ukształtowano w formie dwóch pasm zabudowy składających się z podwójnych układów budynków usytuowanych przy niewielkich dziedzińcach. Pasmo południowe tworzą budynku narożnikowe ustawione wokół dziedzińca dostępnego dla mieszkańców przyległych do niego budynków. Pasmo północne tworzą układy prostych równoległych budynków połączonych od północy łącznikiem stanowiącym rodzaj ekranu akustycznego od torów. Pasmo północne obsługiwane jest komunikacyjnie przez drogę dojazdową z zatokowym układem miejsc postojowych, biegnącą u nasady nasypu kolejowego. Kręgosłupem całego założenia jest centralny trójkątny teren zieleni publicznej z ogólnodostępnymi placami zabaw i placami gier.