MOM Architects

O MOM

MOM_08
MOM to Pracownia architektoniczna o niezwykłej dynamice i przedsiębiorczym podejściu do stawianych wyzwań.
Nasza siła oparta jest o zespołową pracę utrzymaną w przyjacielskim duchu wzajemnej inspiracji i zaufania.
Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i idee wypływające  z otwartości i łamiącego wszelkie bariery optymizmu.
Nasza kreatywność jest efektem wielowarstwowego myślenia poddającego analizie trudne do pogodzenia aspekty
rzeczywistości jakimi są pragmatyzm i awangarda. Naszym mottem w poszukiwaniu najlepszego wspólnego mianownika
jest „Lepiej jak jest więcej !!!”… pomysłów, wyzwań, idei, spostrzeżeń prowadzących w drodze ewolucyjnej eliminacji do
najwłaściwszego rozwiązania podnoszącego jakość życia.