MOM Architects

SWW | Wrocław Świdnicka

Istniejące przejście podzeimne połączyliśmy z dobudowaną kubaturą zlokalizowaną w nowoprojektowanych „tubach”, które skomunikowały istniejącą część galerii z przestrzenią miejską i tarasem „Baru Barbara” oraz powiększyły przestrzeń galerii o strefę wejścia i dodatkowe miejsce ekspozycji na zewnątrz i wewnątrz galerii „Przejścia”. Forma tub połączona została w sposób płynny z otoczeniem. W tubach oprócz funkcji komunikacyjnej zlokalizowana została przestrzeń dla ekspozycji zewnętrznej. W tubie wschodniej, biegnącej wzdłuż tarasu umieściliśmy wygodną pochylnię z dostępem dla dostaw, w tubie północnej zlokalizowaliśmy wejście po schodach prowadzące do wnętrza z ul. Świdnickiej. Tuba zachodnia pełni rolę doświetlenia galerii, a południowa przestrzeni ekspozycyjnej i klatki ewakuacyjnej.