MOM Architects

Wzgórze Przemysła

KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA TERENU WZGÓRZA PRZEMYSŁAWA W POZNANIU – MUZEUM WIRTUALIZACJI

NOMINACJA DO DOROCZNEJ NAGRODY SARP IM. ZBYSZKA ZAWISTOWSKIEGO DYPLOM ROKU 2009

AUTOR : MACIEJ ARMANOWSKI
PROMOTOR : PROF. JERZY GURAWSKI

Założeniem projektu jest uzupełnienie i uporządkowanie terenu Wzgórza Przemysła z jednoczesnym wyeksponowaniem wszystkich elementów wartościowych dla tego miejsca. Projekt zakłada udostępnienie wzgórza zarówno od strony Rynku jak i Placu Wielkopolskiego co stworzyłoby nową wartość miejsca. Projektowany budynek ma przyjąc funkcję muzeum wraz z galerią sztuki o nazwie ForumWirtua, eksponując ruiny Zamku Królewskiego i przypomniając o jego świetności poprzez ekspozycje, tworząc niejako most porozumienia między tym co zabytkowe, a tym co współczesne.