MOM Architects

SOP | Plac Przyjaciół Sopot

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PRZESTRZENNO
ARCHITEKTONICZNEJ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA PLACU
PRZYJACIÓŁ SOPOTU W SOPOCIE

WYRÓŻNIENIE PIERWSZEGO STOPNIA

KONCEPCJA
Dążyliśmy do zachowania możliwie dużej części znajdujących się na placu elementów. W koncepcji zachowaliśmy obecną posadzkę i wykorzystaliśmy ją jako inspirację dla zasady lokalizacji nowych elementów małej architektury. Fontanna wyrasta zgodnie z przyjętymi regułami podziału placu. Jednak ta ciężka bryła ujęta zostaje w ruchu i właśnie dzięki tej skręcającej dynamice staje się lekka i prawie nierealna . Betonowe ramy kontrastują ze strumieniem wody. On staje się bramą do nieznanego, wewnętrznego świata, widocznego we fragmentach przez szczeliny bryły.