MOM Architects

PTBS_Poznań Strzeszyn

Zewnętrze układu urbanistycznego zaprojektowane zostało w formie zamkniętych kwartałów, z prywatnymi, zacisznymi wnętrzami. Zabudowa izoluje przestrzeń osiedla od otaczających ulic. Jednocześnie kwartały otwierają się na rozległe, zielone wnętrze układu za pomocą rozcięć w bryłach budynków.

W głębi osiedla zabudowa rozrzedza się i przyjmuję formę wolnostojących budynków „utopionych” w zieleni parkowej. Efekt rozluźnienia spotęgowany został poprzez obrócenie budynków wokół własnych osi. Zabieg ten optymalizuje doświetlenie mieszkań oraz pozwala wykreować charakterystyczne otwarcia widokowe.

Przestrzeń pomiędzy zamkniętymi kwartałami to rozległy park z licznymi ścieżkami spacerowymi oraz zlokalizowanymi w kluczowych miejscach elementami placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boiskiem rekreacyjnym, zadaszonymi miejscami postojowymi dla rowerów i stacją Poznańskiego Roweru Miejskiego. Zaproponowano rozdrobnienie i rozproszenie funkcji rekreacyjnych, w sposób umożliwiający ich lokalizację w pobliżu każdego zespołu budynków.

W centralnej części obszaru opracowania zlokalizowana została pieszo-jezdnia stanowiąca oś całego założenia. Łączy ona place zlokalizowane po obu stronach osiedla.

Całość założenia zaprojektowana została z poszanowaniem zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Projekt – 2016