MOM Architects

NYS | Nysa Celna

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA RYNKU W NYSIE WRAZ Z TERENAMI PRZYLEGŁYMI

WYRÓŻNIENIE

Wprowadziliśmy demokratyczne rozwiązanie dla centrum miasta. Skupiając się na ulicy Celnej zastosowaliśmy rozwiązanie zwane shared space (przestrzeń współdzielona). Rozwiązanie to zmusza do myślenia o innym uczestniku ruchu, jednocześnie uprzywilejowuje „najmniejszego” np. w zestawianiu samochód-pieszy, pieszy zawsze zawsze ma pierwszeństwo.
Shared space wyklucza znaki drogowe, ruchem kieruje wygląd posadzki i mała architektura.