MOM Architects

KOZM | Masterplan Osiedla w Koziegłowach

Projekt powstał we współpracy z Gminą Czerwonak jako wytyczne do nowego projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Głównym założeniem koncepcji było zorientowanie zabudowy w sposób umożliwiający zachowanie otwarć widokowych w kierunku zachodnim oraz sprzężenie przestrzeni wewnętrznych osiedla z powstającym od strony wschodniej parkiem. Koncepcja zakłada realizację 250 mieszkań w 12 budynkach.

Projekt: 2015

Współpraca:
Adrianna Rutkowska
Marta Nowak