MOM Architects

KOL | UM Kołobrzeg

Nowy Ratusz w Kołobrzegu.
W skład zespołu obiektów Urzędu wchodzą m.in. zabytkowy budynek główny i sala gimnastyczna jak i modernistyczny budynek zlokalizowany od strony Skweru Miast Partnerskich. Jednym z głównych założeń podczas rozpoczęcia procesu projektowego było połączenie przy pomocy projektowanego obiektu odmiennego charakteru wspomnianej zabudowy.
Istniejący budynek nie pasował do sąsiedniej zabudowy skalą, był niewidoczny, zajmował najważniejszy fragment działki, a próba jego funkcjonalnej adaptacji byłaby w rzeczywistości związana z jego kompletną przebudową i ewentualnym pozostawieniem interesującej elewacji frontowej. Uznaliśmy że najlepszą decyzją będzie rozbiórka obiektu sali konferencyjnych i wykorzystanie go jako inspiracji przy wyborze środków stylistycznych w projektowanym obiekcie. Zaproponowana na elewacji pionowa artykulacja nawiązuje do przesłon modernistycznego obiektu, a jednocześnie „wynosi” je wyżej i sprawia że dzięki wpisaniu budynku w skalę sąsiednich obiektów nareszcie stają się one widoczne.