MOM Architects

ZOO_Małpiarnia

Projekt remontu i przebudowy fragmentu wnętrza budynku małpiarni i gadziarni w Starym Zoo w Poznaniu, wraz z koncepcją docelowego programu funkcjonalnego dla całości ekspozycji.

Podstawowym założeniem koncepcji była reorganizacja sposobu funkcjonowania małpiarni, gadziarni i części ekspozycyjnej budynku oraz usprawnienie jego działania, przy jednoczesnej adaptacji do aktualnych przepisów.

Koncepcja stanowiła podstawę do określenia zakresu prac planowanych do przeprowadzenia w ramach pierwszego etapu remontu budynku.

Koncepcja i Projekt Budowlany – 2017

Realizacja – 2017