MOM Architects

BIM

BIM

Wykorzystujemy technologie BIM(Building Information Modeling, Modelowanie Informacji Budynku) innymi słowy tworzenie Wirtualnego Modelu Budynku zawierającego realne przekroje ścian grubości stropów, warstw izolacji itp. Posiadając taki wirtualny model, możemy w każdej fazie projektu go doglądać, kontrolować stopień złożoności konstrukcji oraz to jak będzie funkcjonał i wyglądał nasz budynek. BIM minimalizuje ilość błędów które zdarzają się podczas budowy. Zastosowanie tego narzędzia podczas projektowania minimalizuje ilość błędów powstałych podczas współpracy z projektantami z innych branż, oraz ułatwia przepływ danych, informacji o przebiegu oraz przekrojach instalacji.
Przewagą stosowania Bim jest ciągła kontrola nad wielkością powierzchni oraz kubatur, część rysunkowa jest w pełni zintegrowana z wartościami tabelarycznymi w zestawieniach.
Atutem Projektowania w BIM jest możliwość na każdym etapie stworzenia Wizualizacji kontroli wyglądu budynku.